a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z #

Dranken

Dranken 

Een alcoholische drank is een drank die alcohol, dat wil zeggen ethanol, bevat. Alcoholische dranken worden verkregen door gisting van suikerhoudende vloeistoffen uit:

  • granen - zoals gebruikt voor bier en sake
  • vruchten - zoals druiven voor wijn
  • melasse - diverse overige dranken

Indien het resultaat uit de vloeistoffen wordt gedestilleerd, wordt er een sterk alcoholische drank verkregen.

Alcoholsterkte

Dranken die minder dan vijftien volumeprocenten alcohol bevatten zijn licht- of laag-alcoholisch en worden 'zwak alcoholisch' genoemd. Dranken die meer dan vijftien volumeprocent alcohol bevatten zijn hoog-alcoholisch en worden 'sterk alcoholisch' genoemd. Door destillatie van een laag-alcoholische drank (of vloeistof) wordt een hoog-alcoholische drank ofwel een "gedistilleerd" verkregen, zoals whisky, cognac of rum. Ook likeur wordt tot de hoog-alcoholische dranken gerekend. Een hoog-alcoholisch drank wordt ook wel aangeduid als sterkedrank. Op de verpakking van alcoholische dranken staat het alcoholpercentage vermeld.

Alcohol als genotmiddel

Alcoholhoudende dranken zoals bier, wijn, likeur en jenever zijn een sociaal geaccepteerd genotmiddel. Alcohol wordt vanwege de fysiek verslavende eigenschappen ook wel tot de harddrugs gerekend.

 

Bier (371)

Bier is een gefermenteerde drank gemaakt met water, mout en plantendelen (of extracten daarvan) die instaan voor de smaak en/of de bewaring van het bier (bijvoorbeeld kruiden en/of hop).
Bier